Den islamiska kalendern

Den islamiska kalendern, även känd som Hijri-kalendern eller den muslimska kalendern, är en månkalender som används av muslimer runt om i världen för att bestämma de religiösa händelserna och festivalerna. Den islamiska kalendern börjar från profeten Muhammads migration (Hijra) från Mekka till Medina år 622 e.Kr. Den är baserad på måncykeln och består av 12 månader på 29 eller 30 dagar, vilket innebär att året är kortare än det solbaserade året som används i den Gregorianska kalendern. Som ett resultat flyttar de islamiska månaderna cirka 10 till 12 dagar tillbaka varje år jämfört med den Gregorianska kalendern.

Den första månaden i den islamiska kalendern är Muharram och den sista är Dhu al-Hijjah, månaden för den årliga pilgrimsfärden (Hajj). Den islamiska kalendern används för att bestämma de viktiga islamska händelserna som Ramadan, den månad då troende fastar från gryningen till solnedgången, och Eid al-Fitr, festen som markerar slutet på fastan. Trots att den islamiska kalendern inte används för civila ändamål i många delar av världen, är den fortfarande en viktig del av det muslimska samhället och spelar en central roll i religiösa ceremonier och festivaler.

Viktiga datum i den islamiska (Hijri) året inkluderar:

  1. Muharram: Den första månaden i den islamiska kalendern och början på det nya året.
  2. Ashura: Den tionde dagen i Muharram, en dag med religiös betydelse och minnesdag för olika händelser inom islamisk historia.
  3. Ramadan: Den nionde månaden i den islamiska kalendern, känd för att vara månaden för fastan.
  4. Laylat al-Qadr: En natt i den sista tredjedelen av Ramadan som anses vara särskilt välsignad och betydelsefull.
  5. Eid al-Fitr: En fest som markerar slutet på Ramadan-fastan och firas den första dagen i den följande månaden, Shawwal.
  6. Dhu al-Hijjah: Den tolfte och sista månaden i den islamiska kalendern, känd för att vara månaden för Hajj, den årliga pilgrimsfärden till Mekka.
  7. Arafat-dagen: Den nionde dagen i Dhu al-Hijjah och dagen före Eid al-Adha, anses vara en av de viktigaste dagarna under Hajj.
  8. Eid al-Adha: En fest som firas till minne av profeten Ibrahims (Abrahams) beredvillighet att offra sin son Ismael enligt islamisk tradition.